pirmdiena, 2012. gada 23. janvāris

16

Vai 16 gados cilvēks ir jau gana pieaudzis, lai pieņemtu svarīgus valsts lēmumus? Valstī patlaban ir runa par to vai ļaut nepilngadīgajiem balsot no 16 gadu vecuma. Vai tas ir pareizi?
Es uzskatu, ka jāļaut pilsoņiem balsot ir no 21 gadu vecuma. Varbūt daudziem tas šķitīs absurdi, bet, kad pilsonis ir ieguvis jau vismaz kaut kādu augstāku izglītību, jo patlaban balsot dodas arī vidusskolnieki, bet vai viņi ir tik labi informēti par valstī notiekošo, lai izdarītu pareizo izvēli, vai arī tie ļoti viegli pakļaujas- gan draugiem, gan radiniekiem, gan reklāmām.
Manuprāt, sākumā vajadzētu savest kārtībā jautājumu par nepilngadīgo brīvo mantu un darbspējīgo vecumu. Vai nevajadzētu vienoties un ļaut nepilngadīgajiem savu brīvo mantu pārvaldīt nevis no 16 gadu vecuma, bet gan no 15 gadu vecuma, jo tad persona drīkst stāties patstāvīgās darba attiecībās. Saskaņā ar Darba likuma 37.pantu, nepilngadīgais no 15 gadu vecuma patstāvīgi var noslēgt darba līgumu, tas nozīmē- arī saņemt darba samaksu ( persona pati gūst sev ienākumus.), kuru gan pārvaldīt var tikai no 16 gadu vecuma, kas gan praktiski nenotiek, jo darba devēja pienākums ir izmaksāt darba algu darbiniekam (nevis vecākiem vai aizbildnim). Tas nozīmē, ka persona var strādāt no 15 gadu vecuma, bet izlietoto naudu lietot pēc saviem uzskatiem var tikai no 16 gadu vecuma. Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecuma, tad nauda ir jāpārrauga vecākiem vai aizbildnim. Respektīvi, ja jaunietis 15 gadu vecumā vēlas iegādāties velospidēdu, viņam ir jālūdz vecāku atļauja pirkt šo lietu.
Ja sabiedrība vēlas, lai pilsoņi varētu balsot no 16 gadu vecuma- tad mums ir jāpasludina, ka pilngadība iestājas no 16 gadu vecuma. Bet vai mēs to vēlamies, lai personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu var legāli lietot alkoholu, smēķēt, doties uz klubiem, precēties?

Civillikuma 229. pantā ir teiks; „nepilngadīgo var izsludināt par pilngadīgu arī pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, bet ne agrāk, kamēr viņš sasniedzis pilnus sešpadsmit gadus, kad nepilngadīgā aizbildņi un tuvākie radi apliecina, ka viņš uzvedas nevainojami un spēj patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības un izpildīt savus pienākumus”. Tas ir būtiski, jo vārdu salikumus- viņš uzvedas nevainojami, patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības, izpildīt savus pienākumus, var interpretēt dažādi. Sinonīmu vārdnīcā pie „nevainojama” var atrast tādus vārdus kā- priekšzīmīgs, lietpratīgs, prasmīgs. Ir secinams, ka ar vārdu nevainojami būtu jāsaprot, to, ka nepilngadīgais pats spēj par sevi parūpēties, apgādāt sevi, stāties patstāvīgā dzīvē. Jo ar vārdu nevainojami var saprast arī to, ka personai nav nelabvēlīgu ieradumu, tā cītīgi mācās.
Civillikuma 32. pantā noteikts, ka aizliegta laulībā pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. 33. pantā atrunāts viens izņēmums- ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu laulībā var doties persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.Arī šādā veidā, nepilngadīga persona kļūst pilngadīga.
Vai piešķirot pilngadību VISIEM pilsoņiem no 16 gadu vecuma mēs nedegradēsim sabiedrību, morālās vērtības?
Manuprāt, par šo jautājumu ir ļoti būtiski jāpadomā, lai vēlāk mums to nenāktos nožēlot.

1 komentārs:

  1. Atļaut balsot no 21 un aizliegt balsot pēc 60! Pie tam, atļaut balsot tiem pilsoņiem, kas ir nokārtojuši latviešu valodas eksāmenu uz D vai labāku līmeni. Pārējiem atņemt pilsonības statusu līdz iemācīsies latviešu valodu!

    AtbildētDzēst