trešdiena, 2012. gada 30. maijs

Miega bads


Dzīve straujā dejā griežas,
Laiks kā mirklis šķiet.
Gribas traukties trakā dejā.
Dūmakaini sapņi slīd.

Laiks bez mites skrien,
Un mēs tam laikam līdzi.
Vai ieelpot mums ļauts,
Vai dzīvi baudīt var?

Vai nolemti mēs darbam,
Bez nieka atpūtas,
Vai atpūta ar darbu
Roku rokā iet?

Nē, apstājies un padomā,
Kā dzīvi savu iznieko,
Jel celies, mosties
Ej un dari,
Lai nožēlot kaut drusciņ tīk.

Uzdrīkstieties! Dariet, un viss Jums izdosies. J

piektdiena, 2012. gada 25. maijs

***

***
Melodija, tik spalga kā putna spalvas lidojums
Dzīve tik īsa, kā sveces liesma nodziestot.
Reizē gan pārpilnība, gan tukšums sirdi plosa.
Vai brīvībai ir robežu, jeb slēgti roku dzelžos esam?
Kā zināt, kā uzdrīkstēties un nebaidīties?
Vai velnam nav bail savus zeltītos spārnus apdedzināt, ko enģelis tam naktī nodevis?

**