trešdiena, 2013. gada 21. augusts

Laimes pozitīvā un negatīvā definīcija.

Arī Administratīvā procesa likums sevī ietver jēdziena pozitīvo un negatīvo definīciju, bet šoreiz runa ir nevis par Tiesību zinātni, bet gan par Laimi (sajūtām, emocijām. Berrouzs ir sacījis- "Laime - nav meklējumu objekts, bet stāvoklis, kuru mēs izjūtam. Tai ir jāseko nevis jāved mūs. Tai ir jāpārņem mūs nevis mums to jāiegūst." Manuprāt Laime sevī ietver gan pozitīvo (+), gan negatīvo (-) funkciju. Bet, ja tā labi padomā, tad negatīvā Laimes definīcija veido pozitīvo. Jo paveicot lietas, kas citiem sagādā sāpes arī mēs varam izjust laimi, mēs varam priecāties, nevis par to ka kādam citam ir slikti, bet par to, ka mēs esam laimīgi. Vai tas ir labi sagādāt sāpes citiem, kamēr mēs baudām laimi? Diezgan filozofisks jautājums, jo ir jau iemesls kāpēc citus padarām nelaimīgus. Nav jau gluži tā, ka tā būtu mūsu vaina. Vai tādā ziņā mēs kļūstam pārāk lieli egoisti? Katrs no mums tāds ir- cits mazāks, cits lielāks. Es pati pēdējā laikā esmu kļuvusi nedaudz lielākā egoiste. Es priecājos, nedomāju, dzīvoju un uz brīdi esmu/biju laimes pilna. Vai Jūs laimīgi jūtaties darot tikai labas lietas?